Gävleborgs Länskonstförening
Om föreningen

StyrelsenOrdförande: Kiki Larsson 0733649106, kikilarsson20(at)gmail.com

Sekreterare: Liss-Britt Landén och Birgit Isacsson 

Reseansvariga: Birgit Isacsson

Kassör / Medlemsansvarig: Tomas Fridholm

Ledamöter: Håkan Andersson, Jan Lövqvist, Csilla Strid, Birgit Isaksson, Shasha Berglund, Lena Åhlander, Eva Hemström Andersson

Revisorer: Bernt Eriksson

Valberedning: Ulla Helénius-Reit, Jordi Bota, Kerstin Monk

Hemsida, utskick, affischer: Csilla Strid