Gävleborgs Länskonstförening
2020

Länskonst 2020 är inställt


Folkhälsomyndigheten har, den 16 november, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelsen i Gävleborgs län fattat beslut om skärpta allmänna råd. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor. Med anledning av det, kommer Kulturcentrum Sandviken och Gävleborgs Länskonstförening ställa in Länskonst 2020.


Om du har betalat in deltagaravgiften kommer du att få den tillbaka.Bästa hälsningar

/

Daniel Palmberg

Konstintendent

Kulturcentrum, Sandvikens kommun


Kiki Larsson

Ordförande

Gävleborgs Länskonstförening