Gävleborgs Länskonstförening
Kontakt

KONTAKT

 

Ordförande:

Kiki Larsson: 0733649106 / kikilarsson20(at)gmail.com


Sekreterare:

Birgit Isacsson: birgganisak(at)gmail.com


Reseansvarig:

Birgit Isacsson: birgganisak(at)gmail.com


Kassör / medlemsansvarig:

Tomas Fridholm: tomas.fridholm(at)gmail.com


Revisor:

Bernt Eriksson bernteriksson39(at)yahoo.se


Valberedning:

Jordi Bota: j.b.m(at)swipnet.se

Kerstin Monk: kerstin(at)monk.se


Hemsida, utskick, affischer:

Csilla Strid: web(at)gavleborgslanskonstforening.sePsss:

(at) betyder @ men för att undvika spam skriver man ut det med bokstäver ;)