Om föreningen

GÄVLEBOGS  LÄNS KONSTFÖRENING

StyrelsenOrdförande: Kiki Larsson 0733649106, kikilarsson20(at)gmail.com

Sekreterare: Liss-Britt Landén och Birgit Isacsson 

Reseansvariga: Marian Minell och Birgit Isacsson

Medlemsansvarig: Tomas Fridholm

Kassör: Bernt Eriksson

Ledamöter: Håkan Andersson, Jan Lövqvist, Marianne Minell, Pamela Törn Skoglund,

Csilla Strid, Birgit Isaksson ers., Shasha Berglund ers.

Revisorer: Ulf Roupé, Lasse Jonsson

Valberedning: Ulla Helénius-Reit, Jordi Bota, Kerstin Monk

Hemsida,flyers: Csilla Strid