Home

Välkommen till

GÄVLEBOGS LÄNS KONSTFÖRENING

 

Föreningen bildades 1928

 

I samband med 75 års jubileet 2003 publicerade man en gedigen bok om föreningens historia.

Boken speglar inte bara konstföreningens historia, utan även länskonsten, kulturpolitiken och den samtida konsten och konstdebatten i Sverige.

 

 

Styrelsen

 

 

Ordförande: Kiki Larsson 0733649106, kikilarsson20(at)gmail.com

Sekreterare: Liss-Britt Landén och Birgit Isacsson

Reseansvariga: Marian Minell och Birgit Isacsson

Medlemsansvarig: Csilla Strid

Kassör: Bernt Eriksson

Ledamöter: Håkan Andersson, Jan Lövqvist, Marianne Minell, Pamela Törn Skoglund,

Csilla Strid, Birgit Isaksson ers., Shasha Berglund ers.

Revisorer: Ulf Roupé, Lasse Jonsson

Valberedning: Ulla Helénius-Reit, Jordi Bota, Kerstin Monk

 

Gävleborgs Läns Konstförening All Right Reserved